background
Sürdürülebİlİr Kalkınma Hedeflerİ
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Vizyonu

17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, 2015 yılında BM üyesi ülkeler tarafından 2030 yılına kadar dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli küresel zorlukların ve eşitsizliklerin üstesinden gelinmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla imzalanmıştır.

Üniversiteler faaliyet gösterdikleri araştırma, eğitim, çevresel ve toplumsal sorumluluk ve insan kaynakları yetiştirme gibi alanlarla sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarılmasında kilit bir rol oynarlar. Bu nedenle, üniversitelerin sürdürülebilirlikle ilgili çabaları, günümüz ve gelecek nesillerin refahı için küresel düzeyde önemli bir etkiye sahiptir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli olan araştırma ve inovasyonu teşvik etmek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlamak ve bu konuda farkındalığı artırmak için eğitim ve bilgilendirme sağlamak üniversitelerin sürece verecekleri katkının merkezinde yer alır. Ayrıca üniversiteler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak gereken çevresel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda yetiştirdikleri öğrencilerin konuya duyarlı bireyler olmaları için de eğitimler ve programlar düzenler. Üniversitelerin sürdürülebilirlikle ilgili uzmanlık alanlarında öğrenci yetiştirerek sürdürülebilirlikle ilgili sektörlerde çalışacak nitelikli işgücü sağlamaları da sürecin önemli bir parçasıdır.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırma, uygulama ve sosyal sorumluluk projeleri, kaliteli eğitim, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve ilgili bilinci önemsendiği bir müfredat anlayışı, konuya ilişkin etkinlikler ve öğrenci kulübü çalışmaları, sürdürülebilir kampüs yönetimi, endüstri ve iş dünyası ile çeşitli iş birlikleri ve geliştirmiş olduğu politikalar aracılığı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

Kurumların sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirmedeki başarısını ölçen THE World University Impact Rankings 2023 listesine göre, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi dünya genelinde ilk 800 üniversite arasında yer almıştır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 7.’si olan Erişilebilir ve Temiz Enerjide dünya genelinde ilk 200; Hedeflerden 4.’sü olan Nitelikli Eğitimde ise dünya genelinde ilk 400 üniversite arasına girmeyi başarmıştır.

Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde yönetilerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine aktif katkıda bulunmayı kendisine misyon edinen İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bu konudaki faaliyetlerini yoğunlaştırmak amacıyla 2024 yılının Nisan ayında bir Çalışma Komitesi oluşturmuştur ve Üniversitemiz Senatosu 26.03.2024 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2030 Gündemini ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini resmi olarak taahhüt ettiğini oybirliği ile kabul etmiştir.

Araştırmalar
Türkiye’de Bakım Emeği: Politikalar ve Pratikler

Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından fonlanan bu proje, Türkiye’deki bakım emeği politikalarının...

Dahası
Güçlü Kadınlar Yollarda Projesi

Güçlü Kadınlar Yollarda Projesi, kooperatiflerin işsizliği önlemek ve yoksulluğu azaltmakta etkili bir...

Dahası
Etkinlikler
DENİM ATIK YÖNETİMİNDE İLERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI EĞİTİMİ

ETKİNLİK HAKKINDA Etkinlik Adı: Denim Atık Yönetiminde İleri Dönüşüm Uygulamaları Eğitimi Etkinlik...

Dahası
İKLİM DOSTU MODA: KARBON AYAK İZİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR EĞİTİMİ

ETKİNLİK HAKKINDA Etkinlik Adı: İklim Dostu Moda: Karbon Ayak İzinin Azaltılmasına Yönelik...

Dahası
Sürdürülebilirlik Zirvesi

Sürdürülebilirlik Çalışmaları Zirvesi, 3 Haziran 2024 Pazartesi günü 1453 Maslak NeoTech kampüsümüzde...

Dahası
Haberler
Nişantaşı Üniversitesi, Sulitest ile bir işbirliğine imza attı.

Nişantaşı Üniversitesi, Sulitest ile bir işbirliğine imza attı. Bu işbirliği ile sürdürülebilirlik...

Dahası
TİHCAD ETKİNLİĞİ

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü...

Dahası
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Back to top of page